Katastrimõõdistus tööd jagunevad:

- Maade erastamine;
- Maade tagastamine;
- Maade munitsipaliseerimine
- Maade riigiomandisse jätmine
- Kinnistute liitmise ja jagamise tööd