Geodeesilised alusplaanid:

- ______________
- ______________
- ______________
- ______________
- ______________