Firmast

AS Elisor asutati 28.11.1991.a.
AS Elisor on äriregistrisse kantud 1996.a.
Registrikood: 10096343

AS Elisor on Eesti Geodeetide Ühingu liige alates 1992.a. 
AS Elisor oli Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige aastatel 1999-2009.

Tegevuslitsentsid:
1. Maakorraldustööd  -    
                             nr.200 MA-k, 12.04.1996.a.
2. Geodeetilised ja kartograafilised tööd -
                           nr.366 MA, 27.12.2006.a. - 31.12.2011.a.
3. Ehitusgeodeetilised ja -geoloogilised uuringud  -  
                           MTR reg.nr.EG10096343-0001, 19.02.2003.a.